Pharma Group

Servis USG

Výber autorizovaného poskytovateľa služieb pre prístroje Siemens Healthineers USG je strategickým rozhodnutím. Zabezpečuje, že vaše zariadenie bude udržiavané, opravované a servisované odborníkmi, ktorí absolvovali špecializované školenie priamo od výrobcu. V Pharma Group, a.s je náš tím nielen certifikovaný, ale aj priebežne aktualizovaný o najnovších technologických pokrokoch spoločnosti Siemens Healthineers, čím zaisťuje, že vaše zariadenie je v rukách odborníkov.

Komplexné programy údržby:

Preventívna údržba je kľúčom k dlhej životnosti a optimálnemu výkonu vašich USG zariadení Siemens Healthineers. Naše autorizované servisné programy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili hladký chod vášho zariadenia, znížili riziko neočakávaných prestojov a zaistili, že sa môžete sústrediť na poskytovanie najlepšej možnej starostlivosti o pacienta. Pravidelné kontroly, aktualizácie softvéru a kontroly kalibrácie sú súčasťou nášho komplexného prístupu k údržbe.

Rýchle a efektívne opravy:

Aj pri tých najlepších preventívnych opatreniach sa môžu občas vyskytnúť problémy. V takýchto prípadoch je náš tím vybavený na to, aby zabezpečil rýchle a efektívne opravy vašich USG zariadení Siemens Healthineers. Vďaka prístupu k originálnym dielom od výrobcu a hlbokému pochopeniu zložitosti týchto pokročilých technológií sa snažíme minimalizovať prestoje a čo najrýchlejšie uviesť vaše zariadenie do prevádzky.

Aktualizácie a aktualizácie softvéru:

S vývojom technológie sa menia aj možnosti vašich USG zariadení Siemens Healthineers. Náš autorizovaný servis presahuje rámec bežnej údržby a opráv a zahŕňa aktualizácie a aktualizácie softvéru. Tým, že budeme držať krok s najnovšími pokrokmi, zabezpečíme, že vaše zariadenie bude vybavené tými najpokročilejšími funkciami, čo prispeje k vyššej presnosti diagnostiky a zlepšeným výsledkom pacientov.

Zákaznícky orientovaný prístup:

Pochopili sme kritickú úlohu, ktorú zohrávajú vaše prístroje Siemens Healthineers USG v starostlivosti o pacientov, a preto sme k nášmu autorizovanému servisu prijali zákaznícky orientovaný prístup. Náš tím je odhodlaný poskytovať personalizovanú pozornosť, jasnú komunikáciu a pohotovú podporu. Úzko s vami spolupracujeme pri riešení vašich špecifických potrieb a prispôsobení našich služieb tak, aby sme zaistili bezproblémovú prevádzku vášho zariadenia.

Ako získať prístup k našej autorizovanej službe:

Začať s naším autorizovaným servisom pre prístroje Siemens Healthineers USG je jednoduchý proces. Jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailu alebo telefónu a náš špecializovaný tím vám pomôže s plánovaním údržby, riešením problémov alebo diskusiou o aktualizáciách. Váš záväzok poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť si zaslúži podporu poskytovateľa služieb, ktorý má vynikajúce výsledky.

Náš záväzok byť autorizovaným poskytovateľom služieb pre prístroje Siemens Healthineers USG v spoločnosti Pharma Group, a.s vychádza z presvedčenia, že vaši pacienti si zaslúžia tú najlepšiu možnú starostlivosť. Dôverujte nám ako svojmu partnerovi pri zabezpečovaní spoľahlivosti a výkonu vášho lekárskeho vybavenia. Kontaktujte nás ešte dnes telefonicky na telefonne číslo: +421905564816 prípadne e-mailom : usg@pharmagroup.sk a vydajme sa spoločne na cestu dokonalosti v zdravotníctve.


Napíšte nám

overovací kód
Kardiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
Kontaktujte nás +421 2 5249 3757