Pharma Group

  •  

Kontakt

Kontaktné informácie:

Sídlo spoločnosti:
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150
908 73 Veľké Leváre
telefón: +421 34 7794 390

Identifikačné údaje spoločnosti:
IČO: 31320911
DIČ: 2020293748
IČ DPH: SK2020293748

ČSOB, č.ú: 4018809084/7500
IBAN: SK70 7500 0000 0040 1880 9084
SWIFT: CEKOSKBX

Tatra banka, a.s., č.ú: 2628530428/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2853 0428
SWIFT: TATRSKBX

Organizácia je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, vložka číslo: 4047/B.

Výpis z obchodného registra SR

Všeobené obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - servis USG

ISO certifikát (SK)

ISO certificate (ENG)

Enviromentálne zodpovedný výrobca (certifikát)

NATUR-PACK (certifikát)

Pobočky:

POBOČKA BRATISLAVA (riaditeľstvo):

PHARMA GROUP, a.s.
Vlčie hrdlo 3
821 07 Bratislava

e-mail: pharma-ba@pharmagroup.sk
telefón: +421 2 5249 3757

POBOČKA ZVOLEN:

PHARMA GROUP, a.s.
Lučenecká cesta 21
960 96 Zvolen

e-mail: pharma-zv@pharmagroup.sk
telefón: +421 45 5332 446

Kontaktný e-mail pre verejné obstarávanie:

e-mail: obstaravanie@pharmagroup.sk

Viac kontaktov na nás nájdete v časti "Náš tím"


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých si môžu dotknuté osoby uplatňovať svoje práva uvedené v kapitole III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679:

Kontaktná osoba: prevádzkový riaditeľ, tel. +421 915 700 284, email tu

Adresa: PHARMA GROUP, a.s., Vlčie hrdlo 3, 821 07 Bratislava, prevádzkový riaditeľ 

Kamerový systém - informačná povinnosť prevádzkovateľa

Kontaktný formulár:

overovací kód

Bratislava

Zvolen

Kontaktujte nás +421 2 5249 3757