Pharma Group

  •  

O nás

Spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. vznikla v roku 2001 s vyprofilovaným predmetom činnosti, ktorým bola distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane doplnkového sortimentu. Úspešný rast jej priniesol stabilitu na trhu a v nasledujúcich rokoch aj rozšírenie predmetu činnosti o predaj a servis medicínskej techniky. Sme autorizovaným zástupcom významných svetových producentov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a medicínskej techniky, čím sme sa zaradili medzi kľúčových distribútorov na trhu. Úzka spolupráca s našimi dodávateľmi nás predurčuje napredovať v poskytovaní služieb a zároveň aktívne prispievať ku skvalitňovaniu služieb v slovenskom zdravotníctve, a to najmä umiestňovaním najmodernejšej prístrojovej techniky či zdravotníckeho materiálu v zariadeniach medicínskeho charakteru na území celej SR. 

Klientela spoločnosti PHARMA GROUP, a.s. je veľmi rozsiahla a rôznorodá, o čom svedčí i fakt, že našim portfóliom zastrešujeme dodávky nielen pre zdravotnícke zariadenia nemocničného typu, ale aj pre existujúce či novovznikajúce súkromné zdravotnícke centrá, záchranné služby, výdajne zdravotníckych pomôcok, lekárne a v neposlednom rade i pre ambulantný sektor.

Na zachovanie a zlepšovanie kvality nami distribuovaných produktov či nami poskytovaných služieb sme v našej spoločnosti zaviedli systém riadenia kvality, ktorý úspešne aplikujeme v dennej praxi. Certifikácia podľa normy ISO 9001:2015 nás zaväzuje k zodpovednému a profesionálnemu vykonávaniu pracovných úloh podľa požiadaviek tejto normy a to nielen voči všetkým našim zákazníkom, ale aj medzi jednotlivými úrovňami riadenia spoločnosti navzájom.

Filozofiou spoločnosti sú dlhodobo partnersky vyvážené vzťahy so zákazníkmi budované na neustálom rozvíjaní služieb pre nich, s dôrazom na kvalitatívne i kvantitatívne zlepšujúcu sa ponuku distribuovaného tovaru. Dôležitou podnikateľskou hodnotou pre nás je teda spokojnosť našich zákazníkov a práve tá je určujúcim faktorom pri obchodovaní a poskytovaní našich služieb. Pozitívne ratingy spoločnosti u klientov, či rešpekt konkurencie sú dostatočnou satisfakciou nami vynaloženej práce.

O spokojnosť našich zákazníkov sa staráme dôsledne a s obrovským nasadením.

Zaujíma Vás kde pracujeme?

Pozrite si našu fotogalériu!

O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
Kontaktujte nás +421 2 5249 3757