Pharma Group

  •  

Naše aktivity

Sme členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED)

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK + MED je odbornou autoritou v oblasti zdravotníctva. Jej pravidelné aktivity sa zhmotňujú ako v publikačnej činnosti, tak aj v šírení a osvete zdravotníckych tém prostredníctvom rôznych médií, v monitoringu týchto tém a ich rozvíjaní a smerovaní, organizáciou odborných podujatí, sedení a debát a v sledovaní aktuálnych trendov v Európe a vo svete.


 

Naša spolupráca s Ošetrovateľským centrom a Slnečným domom - Senior box 2020/2021

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom Humenné poskytuje svoje služby v oblasti starostlivosti o chorých a ohrozených seniorov.         Kombinuje rôzne spôsoby ošetrovateľskej a sociálnej pomoci, nepretržitú sesterskú, lekársku a sociálnu starostlivosť. Cieľom projektu Senior box je v predvianočnom odbobí obdarovať chorých a bezvládnych seniorov užitočnými a praktickými darčekmi. 

Aj tento rok sme sa do projektu Senior box aktívne zapojili a pomohli sme po celom Slovensku rozviesť 3000 darčekov nádeje. S plným nasadením našich zamestnancov sme balíčky doručili načas v hektickom predvianočnom období.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 31.1.2021

 


Jesenný kongres SOTS s našou účasťou (18. - 20.10.2017)

Tohtoročný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti sa niesol v znamení 30. výročia Ortopedického oddelenia v Žiline, preto hádam nikoho neprekvapí, že práve Žilina bola hostiteľom tejto odborno vzdelávacej akcie. Od 18. do 20. októbra 2017 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline stretli odborníci z celého Slovenska a nechýbali ani zahraniční hostia.

Naša spoločnosť sa stala generálnym partnerom podujatia. Prezentovali sme naše produkty nielen z oblasti ortopédie, ale ponúkali sme odbornej verejnosti široké portfólio našich produktov. Žilinský kongres bol pre nás úspešný z mnohých pohľadov. Tešíme sa opäť o rok !


 

Pomáhame tam, kde je to dôležité (Magna Deti v núdzi)

Náš svet nekončí hranicami Slovenska. Humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi nás prvý krát oslovila v roku 2011. Zbierku materiálnej pomoci pre Južný Sudán vtedy doplnila aj naša zásielka zdravotníckeho materiálu. Spolupráca sa opakovala aj v roku 2013 a v roku 2016. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  


 

Podporujeme dobré myšlienky

Sme hrdí na to, že sme mohli podporiť vydanie unikátnej odbornej publikácie "Zlomeniny pätovej kosti", ktorej autorom je MUDr. Vladimír Popelka, PhD.. Publikácia vyšla začiatkom roku 2017 vo vydavateľstve Herba a je určená študentom lekárskych fakúlt a lekárov postgraduálneho štúdia. Vydavateľstvo pripravilo aj anglickú elektronickú verziu tejto publikácie, ktorá je verejne dostupná na stránkach vydavateľstva Herba.

Kontaktujte nás +421 2 5249 3757