Pharma Group

​S NAMI PRICHÁDZA

ZDRAVIE

Spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. vznikla v roku 2001 s vyprofilovaným predmetom činnosti, ktorým bola distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane doplnkového sortimentu. Úspešný rast jej priniesol stabilitu na trhu a v nasledujúcich rokoch aj rozšírenie predmetu činnosti o predaj a servis medicínskej techniky, ktorý v súčasnosti tvorí dôležitú časť jej pôsobnosti.

Kontaktujte nás +421 2 5249 3757