Pharma Group

Testy a indikátory

Správny výber monitorovania sterilizačného procesu sa javí v súvislosti s vysokými požiadavkami na zaistenie kvality zvlášť v poslednej dobe ako kľúčový. Rôznorodosť zdravotníckych techník a predovšetkým potreba priebežnej detekcie neočakávaných problémov otvorila priestor pre kontrolné systémy a k vývoju nových typov chemických, fyzikálnych a biologických indikátorov a testov. Správna štandardizovaná prax potom využíva celý komplex nazhromaždených hodnôt, ktoré spoločne tvoria pomerne presný obraz o vykonanej sterilizácii a o jej kvalite. V súhrne sa jedná o kombináciu fyzikálnych, chemických a biologických metód.


Náš sortiment testov a indikátorov približuje priložená produktová dokumentácia. Neváhajte si ju stiahnuť a kontaktujte naše obchodné oddelenie.


Kontaktujte nás +421 2 5249 3757